Yüksekokul Kurulu

Yüksekokul Kurulu, müdürün başkanlığında, müdür yardımcısı ve okulu oluşturan bölüm başkanlarından oluşmaktadır.

Kurul Üyeleri

Prof.Dr.Ali AYDIN

Dr. Öğr. Üyesi. Semiha AYDIN ÖZKAN

Doç.Dr.Süleyman BAYRAM

Öğr.Gör.Saadet BOYBAY KOYUNCU