Hakkında

Sağlık Yüksekokulumuz, Yüksek Sağlık Şurasının 23.05.1995 tarih ve 18/1 sayılı kararı doğrultusunda Sağlık Bakanlığının talebi ve Yüksek Öğretim Kurulunun teklifi ile 96/8616 sayılı Bakanlar Kurulu kararının 2 Kasım 1996 tarih ve 22805 sayılı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmesi ile İnönü Üniversitesine bağlı olarak kurulmuştur. Yüksekokulumuz 1997/1998 öğretim yılında eğitime başlamış ve 01.03.2006 tarihli 5467 sayılı kanunun ek–68 maddesi (b) fıkrası gereğince yeni kurulan Adıyaman Üniversitesine bağlanmıştır.

Sağlık Yüksekokulumuz ; Hemşire ve Ebe yetiştiren bir kurumdur.Yüksekokulumuz 1 Profesor 1 Doçent, 3 Dr. Öğretim Üyesi, 7 Öğretim Görevlisi  ve 12 Araştırma Görevlisi ve 1 Uzman ile 735 öğrenciye hizmet vermektedir.Hemşirelik ve Ebelik Bölümlerinde 4 yıllık lisans eğitimi verilmektedir.